Municipio di Bucarest


Municipio di Bucarest

Progetto di riqualificazione energetica

Committente: sectorul 2 al municipiului bucureti (municipio di bucarest-settore 2)
Lavoro: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare energetica – blocul 8, sos. Pantelimon nr 309 (risanamento energetico di edificio)